Masterminds of Change TRAINING

Agile Leadership
Aanmelden

Introductie

Ik ben afdelingsmanager en mijn organisatie start met een agile transformatie, ben ik dan nog van de inhoud?

Ik ben projectmanager en de organisatie start met een releasetrain en opeens loopt er een RTE, hoe verhoud ik me daartoe? Ze zeggen dat er geen projectmanagers meer nodig zijn, wat een onzin!

Ik ben directeur van een agentschap en moet veranderen, meer waarde opleveren, sneller op stakeholdervraag ingaan, krijg mijn stakeholders niet aligned, hoe kan agile helpen?

Wij zijn al een tijdje bezig met agile, maar zitten nog steeds in duale governance: enerzijds agile en anderzijds programma’s, hoe ga ik daarmee om?

Samenwerking tussen bestuur en ambtelijke top is niet optimaal binnen onze gemeente, dat leidt tot hele lange frustrerende processen voor totstandkoming van bijv. kadernota, hoe kan agile daarbij helpen?

Trainingsomschrijving

In twee dagdelen goed op de hoogte van actuele en bewezen agile praktijkcases?

Welke agile raamwerken als SAFe, Scrum, Lean, zijn van toegevoegde waarde voor mijn publieke organisatie én voor mijn verandervraagstuk?

Wij hebben een sprankelend seminar ontwikkeld voor interne transformatieleiders en organisatieveranderaars, die zich willen oriënteren op de (on)mogelijkheden van agile. Voor mensen die willen weten welke agile aanpakken er zijn. Wat kansen en valkuilen zijn van top-down en bottom-up begeleiden van verandering. En voor professionals die willen weten wat het betekent om in een complexe bestuurlijke omgeving agile in te voeren.

Naast kennismaking met diverse agile raamwerken kijken we ook naar een aantal agile praktijkcases. We kijken naar de toepassing in de eigen organisatie. Na het seminar ben je in staat om keuzes te maken of en met welke raamwerken je agile vervolgstappen je met jouw overheid wilt gaan zetten.

Wanneer
Op afspraak. Fysiek of online.

Duur
Twee ochtenden van 9.00 tot 13:00.

Aantal deelnemers
8-12

Voor wie
Directeuren, bestuurders, programmamanagers, project managers, verandermanagers van rijksoverheden, agentschappen, departementen, gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies.

Keywords
(On-)mogelijkheden, kansen, aanpakken, waarom, gedachtengoed en voorbeelden vanuit diverse overheidsorganisaties in agile transformatie, trainers die binnen de overheid met ‘voeten in de klei’ staan.

Doel
Kennismaking met verschillende raamwerken, achtergronden van agile, actuele en bewezen praktijkcases, transformatiepaden en wat het voor jou in je rol binnen de organisatie dan wel de transformatie naar agile betekent.

Kosten
€ 525,00 per deelnemer (exclusief btw)

Soort training
Interactieve training. Fysiek of online. Op onze trainingslocatie Hermonde in Bennekom of In company (op afspraak).

Inbegrepen
Documentatie training via mail. Individueel voor- en nagesprek.

Inschrijven voor Agile Leadership

4 + 15 =

Trainers

Sabina Renshof en Gerard Hoogendijk zijn twee verandermanagers. Beiden hebben ze ruim 20 jaar werkervaring in Agile transformaties voor rijksoverheid en lokale overheden als de Belastingdienst, DNB, BZK, NVWA, ProRail, Philips, Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.

Sabina Renshof

Naast gepassioneerd agilista ben ik zangeres. Ik werk sinds 2009 met Agile, Scrum en andere raamwerken (SAFe). Van teamlevel, tot programma’s tot directies begeleidde en begeleid ik. Ik lardeer de training met vele voorbeelden uit mijn ervaring als coach, mentor, adviseur en leider in veranderingen.

Gerard Hoogendijk

Als Veranderaar in het publieke domein en Agile Coach help ik bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van publieke organisaties in het praktisch versterken van verandervermogen in de complexe en snel veranderende samenleving. Onder meer via toepassing van het raamwerk Scrum in de publieke financiën en bedrijfsvoering.

Vragen over ons trainingsaanbod?

Neem contact op met de Verandercoaches van Masterminds of Change.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl