Masterminds of Change

Platforms voor het delen van kennis en ervaring
Neem contact op

Community

Community voor Rijksoverheden in Agile Transformatie

Community voor Adaptief leiderschap in overheidsbestuur

De Community voor Rijksoverheden in Agile Transformatie is ruim 1 jaar actief met ruim 30 deelnemers. De Community voor Adaptief Leiderschap in Overheidsbestuur start later dit jaar. Deze twee Masterminds of Change communities zijn onafhankelijke platforms voor agile transformatie leiders binnen resp. de Rijksoverheid en andere onderdelen van het overheidsbestuur.

We wisselen ideeën en (best) practices uit en delen ze op een veilige, transparante manier. Daarnaast bouwen we ook samen aan elkaars leiderschapscapaciteiten, helpen we elkaar met onze transformaties en bespreken dilemma’s die we daarbij tegenkomen. Het is meer dan alleen uitwisselen. Het is ook co-creëren. Dus halen en brengen en ook doelgericht.

Waarom deze communities

Op dit moment zijn er nog geen platforms binnen de rijksoverheid – door mensen in de rijksoverheid – die de mogelijkheid bieden tot van elkaar leren. Deze communities willen die start maken. Er is veel behoefte aan uitwisselen onder gelijkgestemden en er is veel behoefte aan collegiaal meehelpen. Het doel is om de kennis en ervaring binnen de overheid verder te brengen, voor en door veranderaars in het publieke domein.

Voor wie is het?

Deze communities zijn er voor agile transformatiebegeleiders in dienst van de overheid. De deelnemers van de eerste community (op dit moment ongeveer 15 rijksoverheidsorganisaties) bepalen zelf de agenda en inhoud. De (digitale) samenkomsten en worden door Masterminds of Change gefaciliteerd. De tweede community, voor adaptieve leiders bij gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en andere publieke samenwerkingen, starten we nu ook op. Op dit moment zijn de communities niet beschikbaar voor externe adviseurs. 

Wat doen we daar?

We ontmoeten elkaar maandelijks – op dit moment via online tools, bespreken case en/of dilemma’s en delen kennis in dito online tools.

Welke spelregels hanteren we?

In principe kan iedere agile transformation leader (manager, coach, scrum master, directeur, productmanager, programma manager, controller etc.) deelnemen. Je meldt je aan via info@mastermindsofchange.comHalen en brengen! Open, eerlijk en veilig.

Waarom Masterminds of Change als facilitator?

Je vraagt je af: geen externen, maar hoe zit het dan met Sabina Renshof en Gerard Hoogendijk? Sabina en Gerard hebben het Masterminds-initiatief gestart in 2016. Om hun netwerk bij elkaar te brengen, zodat zij kunnen uitwisselen, zonder commercieel belang. Waarom? Een sterk, veerkrachtig, wendbaar publiek domein is waar wij voor staan. Onze purpose dus. Als de community een andere plek vindt binnen de overheid, mag niets in de weg staan om over te stappen. Wij geloven in de kracht van het netwerk, dat zich over organisatiegrenzen heen versterkt.

Wat is de volgende stap?

We krijgen veel verzoeken vanuit commerciële partijen en zelfstandigen. De beide communities bespreken dit. Daarnaast denken wij over een meet-up voor deze geïnteresseerden.

.

Praktische informatie

Community voor Rijksoverheden in Agile Transformatie

vrijdag 9 april: 14 – 16 uur
vrijdag 14 mei: 14 – 16 uur
vrijdag 4 juni: 14 – 16 uur
vrijdag 2 juli: 14 – 16 uur
zomervakantie
vrijdag 3 september: 14 – 16 uur
vrijdag 1 oktober: 14 – 16 uur
vrijdag 5 november: 14 – 16 uur
vrijdag 3 december: 14 – 16 uur

Vragen over de Masterminds communities?

Neem contact op met de Verandercoaches van Masterminds of Change.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl