Masterminds of Change

Transformation coaching voor de publieke sector
Neem contact op

Coaching

Begeleiding voor individuen en teams, coaches en directies

Als professionele coach begeleidt Masterminds of Change de mensen en teams in uw veranderende organisatie. Op een prettige en resultaatgerichte manier ondersteunen wij in het behalen van leerdoelen. We helpen personeelsleden hun weg te vinden. Het resultaat is dat medewerkers en teams zelfstandig, flexibel en effectief de organisatie kunnen ondersteunen in het realiseren van de organisatiedoelen. Vanuit onze systemische kijk op organisatieontwikkeling ondersteunen we ook de ontwikkeling van de interne coaches.

Individuele begeleiding

Door het voeren van individuele gesprekken met een duidelijk doel. Dat doel stemmen we graag met je af en zo investeren we met jou in je persoonlijke en publieke leiderschap.

Begeleiding teams

Maatwerk is de kern. We begeleiden diverse teams binnen publieke organisaties in bijv. effectiviteit of onderlinge samenwerking. Via bijvoorbeeld teamgesprekken of in het coachen en toepassen van Agile methoden. Welk maatwerk wordt in jouw team gevraagd?

Begeleiding Coaches

Met een groep coaches ontmoeten we elkaar regelmatig – op dit moment via online tools – en  bespreken we cases en/of dilemma’s en delen kennis in dito online tools. Als coaches coachen we elkaar en delen we best practices vanuit (Agile) transformaties in het publieke domein.

Begeleiding Directies

Ook hebben we diverse directies/besturen en hun organisaties besturen mogen begeleiden in onder meer het aanbrengen van prioritering en realistische focus op snel veranderende opgaven. Bouwen aan hechte teams op directie- en bestuursniveau is maatwerk en faciliteren we graag vanuit onze passie voor en kennis van de publieke zaak.

Individuele begeleiding

Agile Coach/Scrum Master

Serie van 5 gesprekken van 45 minuten aan de hand van concrete dillemma’s en door coachee gewenste uitkomsten. Met opdrachten tussen de sessies door.

Agile Coach/Directeur

Gesprekken op basis van “noodzaak”, strippenkaart. Ieder gesprek is een afgerond geheel. Hierin komen dilemma’s aan bod, verifiëren van aanpak, challengen.

Product Manager

Coaching on the job: gedurende een periode lopen we mee met je in je (nieuwe) rol, bijvoorbeeld Release train engineer of productmanager en helpen je om in je nieuwe rol je weg te vinden.

“Mijn zelfvertrouwen is met sprongen vooruit gegaan omdat ik weet dat jij achter de deur zit.”

“Altijd een leuk gesprek, dat aanzet tot reflectie.” 

Enterprise architect / Directie

“Dank voor je transparantie, de leercirkel (heel intensief) en het mooie voorbeeldgedrag.”

Agile coach

Aanbod coaching/Begeleiding Mastermindsofchange

Inleiding

Transformation Coaching is een “stance” waarbinnen meerdere rollen van de coach samenkomen: de strategische veranderconsultant, de architect van de verandering, de coach van individuen en teams, voordoen en meedoen, mentor en trainer . Soms de leider van de verandering, maar meestal niet.  En soms ook doener. Om er een paar te noemen. Met volledig ownership, veel ervaring en kennis, doen wat er nodig is, zonder het over te pakken en met de coachee in the lead.

Een duivels dillemma soms, voor de Masterminds en voor iedereen die de coachrol ook intern binnen organisaties heeft.

Wat is het?

Masterminds of Change begeleiden vanuit een integrale visie op de organisatie en de ontwikkeling van de organisatie en de teams en individuen daarbinnen. Wij begeleiden op deze manier naar het realiseren van ontwikkeldoelen van teams alsook van de individuele mensen daarbinnen en helpen die te koppelen aan het realiseren van organisatiedoelen. Vanuit onze systemische kijk op organisatieontwikkeling ondersteunen we ook de ontwikkeling van de interne coaches. Teams zijn voor ons “holons” op verschillende niveaus, dat kan zijn het directieteam, een management team of een devopsteam, een community scrum masters of het team planning en control van een gemeente.

Voor alle begeleidingsvormen geldt dat die en onderdeel uit kunnen maken van verandertrajecten alsmede ook los daarvan gevraagd kunnen worden.

Kenmerken van onze aanpak

 • Coaching vanuit systemisch en integraal perspectief op de organisatie
 • Zowel ontwikkeling als behalen resultaat
 • Professionele coachingsaanpak: we starten met het opstellen van het coachcontract waarin we bijvoorbeeld afspreken hoe we gezamenlijk monitoren op het halen van de doelen en wat we van elkaar kunnen verwachten en welk commitment we geven, zowel de coach als de coachee
 • Coaching vraag komt vanuit de deelnemer/team
 • Bepalen van de coachingsscope en ook herijken daarvan als dat nodig is.

 

Aanpak : Co-creerend coachen

 • Intake:
  • samen bepalen doelen van de coaching en elkaar leren kennen
  • bepalen hoe we de doelen monitoren of hoe en waarom we afwijken,
  • bepalen samen hoe we weten dat we op de goede weg zitten?
  • Bepalen samen wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar op kunnen aanspreken en welk commitment we geven, bijvoorbeeld in tijd die we besteden aan het traject en daarmee aan de verandering.
  • Aantal sessie bepalen waarin we samenwerken
  • Tussentijds steeds blijven monitoren/bijstellen
  • Tussentijds opdrachten/huiswerk
  • Ieder coach gesprek bepaalt de coachee waar hij of zij het over wil hebben en wat hij of zij concreet aan uitkomsten verwacht.
  • Een coach traject kan ten allen tijde gezamenlijk worden beeindigd

 

Enkele voorbeelden van coachingstrajecten:

 • Begeleiding van agile transformatiecoach
 • Begeleiding van management team naar overstap naar agile werken
 • Begeleiding van team in het creëren van teamveiligheid en team samenwerking
 • Begeleiding van organisatie (directie, managementteams) in leiden van transformatie
 • Begeleiding van startende scrum masters in hoe zij de rol van change agent kunnen vervullen
 • Begeleiding van directie team in agile transformatie

 

Individuele Begeleiding

Voorbeeld: 

Serie van 5 gesprekken van 45 minuten aan de hand van concrete dillemma’s en door coachee gewenste uitkomsten

 

Team Begeleiding

Workshop van 1 dagdeel

Onderwerpen voorbeeld:

Versterken/verbeteren samenwerking van leverancier en klant in een agile omgeving

Versterken Team-saamhorigheid

Coaching van team RTE’s

 

Langere Begeleidingstrajecten

5 weken intensieve begeleiding van management team van een shared service organisatie om samenwerking in de praktijk te verbeteren (bijv. aan de hand van portfolio ontwikkeling, doorbreken silo tussen beheer en ontwikkeling, onderlinge samenwerking versterken, team values en teamdoelen bepalen)

Intensieve begeleiding van Planning en Control team om samenwerking en productkwaliteit te verbeteren (bijv. proces begroting en jaarrekening veranderen.

 

Begeleiding van Coaches

Serie van 5 tot 10 gesprekken aan de hand van doelen die coachee zichzelf stelt: bijv. hoe ga ik om met mijn eigen “urge” om te interveniëren versus de veranderstappen die de organisatie nodig heeft?

 

Begeleiding directies

Voorbeelden 

 • Op basis van urgentie sparringpartner zijn over actuele dilemma’s, bijv. toetsen van aanpak of challengen van gekozen aanpak
 • Advisering in opstarten transformatie programma/roadmap
 • Mentoring op basis van andere trajecten

 

Ons aanbod

Voor individuele begeleiding hanteren wij een vast uurtarief van 175,00 per uur. Ieder traject begint met een intake en ook dat is onderdeel van het coachingstraject. Bij individuele coaching maken we geen onderscheid naar rol of functie.

Voor workshops met teams gaan we uit van een dagdeel van 4 uur. De prijs voor onze begeleiding is afhankelijk van de vraag, en of het online is of offline, locatiekosten en het aantal mensen dan wel het aantal coaches dat nodig is.

Coaches

Sabina Renshof en Gerard Hoogendijk zijn twee verandercoaches. Beiden geschoold in de wereld van co-active coaching en coaching volgens het integral framework.  Wij koppelen daarmee zowel coaching op persoonlijk vlak alsook het coaching van organisatieontwikkeling en resultaten.

Sabina Renshof

Naast gepassioneerd agilista ben ik zangeres. Ik werk sinds 2009 met Agile, Scrum en andere raamwerken (SAFe). Van teamlevel, tot programma’s tot directies begeleidde en begeleid ik. Ik lardeer de training met vele voorbeelden uit mijn ervaring als coach, mentor, adviseur en leider in veranderingen.

Gerard Hoogendijk

Als Veranderaar in het publieke domein en Agile Coach help ik bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van publieke organisaties in het praktisch versterken van verandervermogen in de complexe en snel veranderende samenleving. Onder meer via toepassing van het raamwerk Scrum in de publieke financiën en bedrijfsvoering.

Dit zeggen onze coachees

“Sabina is een super begeisterte coach en teamlid, die ons tot grote hoogten stuwt en ook de rest van de organisatie ontvankelijk maakt voor wat wij willen.”

Lid veranderteam, Teamcoaching

“Sabina, je grootste vermogen is om anderen te inspireren. Je bent expressief en daardoor is het duidelijk dat je ervan houdt teams stappen te zien nemen. Dat is aanstekelijk. Soms verbaas en verbijster je mensen in het moment, maar weet, dat als de wervelstorm voorbij is, je ze beter achterlaat.”

Client, Organisatiecoaching

“Mijn zelfvertrouwen is met sprongen vooruit gegaan omdat ik weet dat jij achter de deur zit.”

Client, Individuele coaching

“Een coachingstraject met veel lef en doorzettingsvermogen. Sabina heeft het vermogen om mensen dingen te laten doen waarvan ze het zelf niet wisten dat ze het konden.”

Client, Teamcoaching

“Het grootste leiderschapstalent is dat Masterminds of Change mensen kan motiveren en stimuleren om boven zichzelf uit te stijgen. Sabina maakt anderen beter.”

Client, Organisatietraining.

Onze begeleidingsvormen kunnen onderdeel uit maken van verandertrajecten maar kunnen ook los daarvan aangevraagd worden.

Interesse? Neem contact op voor je specifieke coachingsvraag.

Neem contact op met de Verandercoaches van Masterminds of Change.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl