Masterminds of Change Nieuws

Agile Transformation Leiders in de rijksoverheid over hun Barriers to Change
september 21, 2020

 

Ontbrekende fit voor de future state belangrijkste obstakel in veranderingen
Op 4 september kwam de community MMOC – Agile transformation leiders binnen de Rijksoverheid weer bij elkaar om gezamenlijk de Barriers to Change workshop te ondergaan: systemische blik op verandering en wat ons hindert in onze veranderingen.  De agile leiders waren het erover eens dat het belangrijkste obstakel voor agile transformaties is dat we onvoldoende co-creërend het veranderpad vormgeven met de mensen, dat er onvoldoende strategische alignment is met de top en er te weinig vertrouwen dat het gekozen pad ook de oplossing is voor uitdagingen waar de organisatie voor staat. Als tweede barrière werd gekozen voor de barrière categorieën “engagement” en “interpersonal’: in hoeverre voelen de mensen in de organisaties zich betrokken bij de verandering en de impact van de verandering in de nieuwe situatie op hun eigen werk en rol. En in hoeverre is de huidige cultuur van mensen en de samenwerking met stakeholders passend voor de beoogde nieuwe situatie.
Argumenten die de leiders minder belemmerend vonden waren bijvoorbeeld ‘problem alignment”: zijn we het eens over de urgentie en oorzaak van de verandering of bijvoorbeeld het kunnen omgaan met onzekerheid.
Het netwerk zal de uitkomsten deels in hun eigen organisatie gaan valideren met betrokkenen.
Wil je ook kennismaken met de barriers to change workshop? Neem contact op met sabina@mastermindsofchange.com. En ook als je wilt deelnemen aan onze community!
Op 2 oktober is de volgende bijeenkomst.

Trainers

Sabina Renshof en Gerard Hoogendijk zijn twee verandermanagers. Beiden hebben ze ruim 20 jaar werkervaring in Agile transformaties voor rijksoverheid en lokale overheden als de Belastingdienst, DNB, BZK, NVWA, ProRail, Philips, Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.

Sabina Renshof

Naast gepassioneerd agilista ben ik zangeres. Ik werk sinds 2009 met Agile, Scrum en andere raamwerken (SAFe). Van teamlevel, tot programma’s tot directies begeleidde en begeleid ik. Ik lardeer de training met vele voorbeelden uit mijn ervaring als coach, mentor, adviseur en leider in veranderingen.

Gerard Hoogendijk

Als Veranderaar in het publieke domein en Agile Coach help ik bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van publieke organisaties in het praktisch versterken van verandervermogen in de complexe en snel veranderende samenleving. Onder meer via toepassing van het raamwerk Scrum in de publieke financiën en bedrijfsvoering.

Weten hoe Masterminds of Change kan helpen bij jouw transformatie? 

Neem contact op met de Verandercoaches van Masterminds of Change.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl