Masterminds of Change Nieuws

In control en toch wendbaar in je besturing?
oktober 31, 2022

Op dit vraagstuk hebben de controllers en auditoren van de provincie Noord-Brabant gereflecteerd. Tijdens 4 dagdelen teamontwikkeling in de Abdij van Berne in Heeswijk is eerst stilgestaan bij ieders eigen rolinvulling. Vervolgens hebben wij (Sabina en Gerard) het team mogen onderdompelen in de training Agile Governance & Control. Zo is gekeken is hoe ‘Agile’ methodieken als Scrum en SAFe behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van de opgaven waar de provincie voor wil staan.

Bijvoorbeeld de opgaven landelijk gebied (stikstof), verstedelijking en klimaat & energie vragen veel van de wendbaarheid van de provincie. Brabant gaat daartoe schakelen in een hogere versnelling. De controllers hebben nagedacht hoe kan worden ondersteund met een meer ‘Agile’ cyclus van planning & control en een efficiëntere totstandkoming daarvan. Auditoren onderzoeken hoe de controle en verantwoording op de toegekende rijksmiddelen meer ‘Lean’ kan worden ingericht. En ook in de besturing van de opgaven worden bijvoorbeeld elementen uit de Scrum methodiek toegepast.

In het laatste gedeelte van de training zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de verdere wendbaarheid van het eigen programma Concerncontrol & Auditing. Gezamenlijk is aan de slag gegaan met het formuleren van deelproducten, die in korte projectperioden tot stand kunnen worden gebracht. Deelnemers gaven ons terug dat we goed in staat waren de ‘Agile’ wereld vertaalbaar te maken naar de werkpraktijk in de publieke sector nu. Een mooi compliment en dank aan team Concerncontrol & Auditing provincie Noord-Brabant voor het warme bad, waarin we met jullie allemaal zijn ingesprongen.

 

Trainers

Sabina Renshof en Gerard Hoogendijk zijn twee verandermanagers. Beiden hebben ze ruim 20 jaar werkervaring in Agile transformaties voor rijksoverheid en lokale overheden als de Belastingdienst, DNB, BZK, NVWA, ProRail, Philips, Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.

Sabina Renshof

Naast gepassioneerd agilista ben ik zangeres. Ik werk sinds 2009 met Agile, Scrum en andere raamwerken (SAFe). Van teamlevel, tot programma’s tot directies begeleidde en begeleid ik. Ik lardeer de training met vele voorbeelden uit mijn ervaring als coach, mentor, adviseur en leider in veranderingen.

Gerard Hoogendijk

Als Veranderaar in het publieke domein en Agile Coach help ik bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van publieke organisaties in het praktisch versterken van verandervermogen in de complexe en snel veranderende samenleving. Onder meer via toepassing van het raamwerk Scrum in de publieke financiën en bedrijfsvoering.

Weten hoe Masterminds of Change kan helpen bij jouw transformatie? 

Neem contact op met de Verandercoaches van Masterminds of Change.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl