Masterminds of Change TRAINING

Mastering Agile in my Business
Aanmelden

Introductie

Wat betekent agility voor mijn organisatie?
En hoe draag ik daaraan bij in de rol van Scrum Master?
Wat verandert er voor mij en mijn bedrijf?
Wat is Scrum en hoe pas je dat toe?

Trainingsomschrijving

Als mensen zich voor deze training aanmelden dan komt dat vaak voort uit de behoefte om zich in scrum te verdiepen – het is best een hype of iets wat je steeds vaker op je werk tegenkomt, of iets wat vaker gevraagd wordt als je zzp’er bent. De training geeft je een goede basis van wat het Scrum raamwerk inhoudt in termen van rollen, events en artefacten. Vooral is deze training bedoeld voor een van de rollen, namelijk die van scrum master. De scrum master is een change agent, iemand die teams en hun omliggende organisatie helpt om agile principes te kunnen naleven. Deze training geeft je ook zeker achtergrondinformatie over waarom agile en scrum, hoe die twee zich tot elkaar verhouden en wat het betekent in cultuurtermen met bijv. zelforganiserende teams.

In twee dagen gaan we samen op een interactieve manier het SCRUM raamwerk leren kennen en hoe SCRUM bijdraagt aan de wendbaarheid (agility) van een organisatie. We gaan diep in op het waarom van agile, het agile manifesto en de achterliggende principes, het SCRUM raamwerk zelf (met rollen, spelregels en events) en kijken we naar de toepassing ervan. Het is dus niet sec een training over hoe SCRUM werkt.  Maar veel meer de achterliggende gedachte, de (management-)cultuur van agile en de toepassing ervan in de rol van de Professional Scrum Master. Voor de liefhebber ligt er ook het PSM 1 Examen in het verschiet.  De training zal ook op een agile manier worden gegeven met veel voorbeelden uit de praktijk door trainers die zelf met de pootjes in de veranderklei staan.

Materiaal: Deels in het Engels (bijv. de scrumguide) en in het Nederlands,

Opbouw: 1e bijeenkomst: online kennismaking en samen dagdelen bepalen

Module 1:

  • Bepalen backlog, manier van werken, container
  • Achtergrond van scrum -> waarom agile?
  • Het agile manifesto en de 12 agile principes
  • Wat is een raamwerk? En wat is Scrum

Module 2:

  • Rollen, events en artefacten

Module 3:

  • De rol van de scrum master in het bijzondere en wat betekent het voor cultuur en leiderschapstijl en de verandering?

Module 4:

  • Hoe pas ik het toe in mijn dagelijkse praktijk?
  • Hoe haal ik mijn examen en examentraining?

Examen online individueel

Examen: De training bereidt voor op het internationaal erkende Professional Scrum Master I-certificaat van scrum.org

Voorbereiding? We raden je aan om het boekje: Scrum Pocketguide van Gunther Verheijen aan te schaffen en te lezen. Er zijn op internet/youtube ook filmpjes te vinden. Verder vraag ik je om voor de eerste zoomsessie na te denken over wat je wilt bereiken met het doen van deze training of waar je het voor wilt gebruiken. Dan kunnen we het daar over hebben.

Tot slot kun je ook de officiële scrumguide (liefst in het Engels, omdat het examen in het Engels is) downloaden. Het is sowieso aan te raden om op scrum.org te snuffelen.

En misschien vind je het een hele rare gedachte, maar… wat nou als je alvast een open assessment vooraf doet. Dan weet je ook wat je nog niet weet! Is een van de agile principes by the way: testdriven learning. Kijk hier voormeer informatie over het open assessment (gratis)

Wanneer
Op afspraak. Online.

Duur
Vier dagdelen van vier uur.

Aantal deelnemers
8-12

Voor wie
Mensen die zich in de scrumaanpak willen verdiepen en die mogelijk willen gaan toepassen. Of voor mensen waar scrum op het werk al wordt gebruikt. Je hebt niet per se een it-opleiding of functie nodig. Scrum kun je ook toepassen binnen niet-it functies, zoals bijv. HR of Sales of zelfs binnen een managementteam.
Als je je afvraagt of je het wel kunt? Bedenk dat als je helemaal niet met de Engelse taal uit de voeten kunt, dat het dan lastig is. Verder hebben wij al veel mensen buiten IT getraind, bijvoorbeeld communicatiemensen.

Keywords
Keywords: Achtergronden en “why” van agile, scrum, toepassing, scrum master, agile manifesto.

Doel
Kennismaking met het Scrum-Framework, de rollen en events, het waarom van agile en de relatie agile en scrum, toepassing ervan in je eigen omgeving en optioneel examen PSM 1 halen.

Kosten
€ 825,00 per deelnemer (exclusief btw)

Soort training
Soort training: Online

Inbegrepen
Online community via Slack, documentatie training via Google-drive, Mural en Zoom.

Inschrijven voor Mastering Agile in my Business

2 + 8 =

Trainers

Sabina Renshof en Gerard Hoogendijk zijn twee verandermanagers. Beiden hebben ze ruim 20 jaar werkervaring in Agile transformaties voor rijksoverheid en lokale overheden als de Belastingdienst, DNB, BZK, NVWA, ProRail, Philips, Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.

Sabina Renshof

Naast gepassioneerd agilista ben ik zangeres. Ik werk sinds 2009 met Agile, Scrum en andere raamwerken (SAFe). Van teamlevel, tot programma’s tot directies begeleidde en begeleid ik. Ik lardeer de training met vele voorbeelden uit mijn ervaring als coach, mentor, adviseur en leider in veranderingen.

Gerard Hoogendijk

Als Veranderaar in het publieke domein en Agile Coach help ik bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van publieke organisaties in het praktisch versterken van verandervermogen in de complexe en snel veranderende samenleving. Onder meer via toepassing van het raamwerk Scrum in de publieke financiën en bedrijfsvoering.

Vragen over ons trainingsaanbod?

Neem contact op met de Verandercoaches van Masterminds of Change.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl