Masterminds of Change TRAINING

Mastering Public Scrum
Aanmelden

Introductie

Ik ben een bestuurder, directeur, manager of controller binnen  een publieke organisatie en…

Scrum wordt te pas en te onpas toegepast in mijn organisatie, maar hoe borg ik de positieve effecten diep in mijn organisatie?

Hoe bevorder ik samenwerking tussen bestuur en medewerkers in mijn organisatie met vlotte Scrum processen: Een begroting of jaarrekening in enkele weken?

Hoe zorg ik ervoor dat Scrum niet alleen binnen de ICT afdelingen van mijn organisatie wordt gebruikt, maar echt bijdraagt aan ontwikkeling van de hele organisatie?

Opgavegericht werken komt nog onvoldoende van de grond als gevolg van bestaande organisatie inrichting die silovorming in de hand werkt. Hoe kan deze manier van werken je daarbij handvatten bieden?

Trainingsomschrijving

Kern van dit opleidingstraject is het combineren van Scrum theorie met de gedegen ervaring die wij  als Scrum Master en Producteigenaar bij de overheid hebben opgedaan. En dit gericht op zo concreet mogelijke toepassing binnen de publieke organisatie die de opleiding afneemt.

Onze ervaring is dat veel gangbare opleidingen zijn gericht op theorie en het halen van het – sterk IT georiënteerd – Scrum Master examen. Daarom hebben wij een opleiding te ontwikkeld die recht doet aan de bredere vraagstukken die bij publieke organisaties spelen. De soms weerbarstige praktijk – op basis van veel (eigen) casuïstiek – bij het toepassen van Scrum is in onze aanpak een belangrijk onderdeel. Uiteraard naast gedegen kennis van Scrum (en samenhang met andere Agile methoden als Lean Management en Scaling Agile).

Op basis hiervan bestaat het voorgestelde opleidingstraject uit een basisopleiding en drie facultatief af te nemen onderdelen.

De basisopleiding bestaat uit vijf blokken en praktijkcases uit de eigen organisatie:

De vijf blokken:

  • Kennismaken met het Scrum raamwerk;
  • Scrum Masters en Producteigenaren: Rollen en verantwoordelijkheden;
  • De Producteigenaar: Focus op product, stakeholders en ondersteuning door Scrum Masters;
  • De Scrum Master: Ondersteuning (Ontwikkel)teams en organisatie door Scrum Masters;
  • Begeleiden van verandertrajecten met Scrum en toepassing van andere Agile methoden.

De praktijkcases uit eigen organisatie:

Deze eigen praktijkcases worden tijdens de opleiding gezamenlijk uitgewerkt (en bevatten een huiswerkcomponent) met oog op daadwerkelijke begeleiding van de cases door de beoogde interne Scrum Masters en Producteigenaren. Als voorbereiding wordt met de cursisten de casuïstiek voor de opleiding bepaald. En waar mogelijk wordt – voor zo optimaal mogelijke borging binnen jouw organisatie – gevraagd om interne stakeholders deels te laten aanhaken aan de basisopleiding.  Bijvoorbeeld door tijdens de basisopleiding een uur aanwezig te zijn.

De basisopleiding bestaat uit 4 dagdelen. Facultatieve onderdelen die niet in de basisopleiding zijn opgenomen zijn:

  • Coaching van individuele Scrum Masters en Producteigenaren;
  • Terugkomdagen en intervisie;
  • Examentraining PSM-I;
Wanneer
Op afspraak. Fysiek of online.

Duur
Vier dagdelen, plus individueel voorgesprek en nagesprek met de trainer.

Aantal deelnemers
4-12

Voor wie
Directeuren, programmamanagers, projectmanagers, regisseurs, adviseurs, teamleiders van publieke organisaties als rijksoverheden, agentschappen, gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s etc.

Keywords
Direct gekoppeld aan eigen praktijkcases, scrum is doen van organisatieontwikkeling, kansen, aanpakken, waarom, gedachtengoed borgen, mensen toerusten met goede tooling en mindset, trainers die binnen de overheid met ‘voeten in de klei’ staan.

Doel
Goed toegerust om Scrum te kunnen toepassen als producteigenaar of scrum master en vanuit verschillende rollen Scrum kunnen gebruiken als raamwerk voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Kosten
€ 825,00 per deelnemer (exclusief btw)

Soort training
Interactieve online training, open inschrijving, kennisdeling en kennismaking met andere publieke leiders. Fysiek of online. Op onze trainingslocatie Hermonde in Bennekom of In company (op afspraak).

Inbegrepen
Documentatie training via mail. Individueel voor- en nagesprek.

Inschrijven voor Mastering Public Scrum

6 + 3 =

Trainers

Sabina Renshof en Gerard Hoogendijk zijn twee verandermanagers. Beiden hebben ze ruim 20 jaar werkervaring in Agile transformaties voor rijksoverheid en lokale overheden als de Belastingdienst, DNB, BZK, NVWA, ProRail, Philips, Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.

Sabina Renshof

Naast gepassioneerd agilista ben ik zangeres. Ik werk sinds 2009 met Agile, Scrum en andere raamwerken (SAFe). Van teamlevel, tot programma’s tot directies begeleidde en begeleid ik. Ik lardeer de training met vele voorbeelden uit mijn ervaring als coach, mentor, adviseur en leider in veranderingen.

Gerard Hoogendijk

Als Veranderaar in het publieke domein en Agile Coach help ik bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van publieke organisaties in het praktisch versterken van verandervermogen in de complexe en snel veranderende samenleving. Onder meer via toepassing van het raamwerk Scrum in de publieke financiën en bedrijfsvoering.

Vragen over ons trainingsaanbod?

Neem contact op met de Verandercoaches van Masterminds of Change.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl