Masterminds of Change Nieuws

MMOC draagt bij aan de doorontwikkeling van het vakgebied van Enterprise Transformation Coaching van ICAgile
oktober 11, 2020

Vakgebied in ontwikkeling


Het vakgebied van Agile Transformation Coaching is in ontwikkeling. Vanaf de jaren 80 is er eerst aandacht voor agile practices in combinatie met agile projectmanagement en coaching methoden. Sindsdien ontstond gaandeweg het besef dat agile ook de non-it disciplines raakt (financiering, HR en portfolio bijvoorbeeld). En dat de echte business, stakeholders en gebruikers een belangrijke stem hebben in het prioriteren en vormgeven van hun behoeften en wensen in optimalisatie van producten en processen.  De toenemende complexiteit van verandervraagstukken vraagt om continue doorontwikkeling.

Daarmee is zowel de scope van de coaching is veranderd, alsook de inhoud van coaching:

  • Van it naar ook non-it;
  • Van enkele teams naar geschaald agile werken;
  • Van teams en projecten naar management en boardroom level inclusief stakeholders en
  • van Agile Transformation Coaching naar Enterprise Transformation Coaching.

 

Omarmen van verandering

Van management en directies vergt het een andere mindset. Je eigen rol in de transformatie verandert van sturen en delegeren naar faciliteren van de verandering. Van sturen vanuit planvorming en blauwdruk aanpakken naar continue blijven monitoren en indien nodig daarop acteren. Dit vanuit de gedachte dat niets voorspelbaar is, zeker in complexe situaties. Dus ook het kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid in verandering. Het niet willen plannen van verandering of laten plannen, maar juist omarmen van verandering. Je onzekerheid daarbij wanneer je bijvoorbeeld traditionele controlemechanismen moet loslaten omdat die niet meer helpen om grip te hebben.

 

Dit eist ook iets anders van de coach. En van leiders en hoe zij coaches zien. ICAgile – het International Consortium Agile – heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw competentieprofiel voor Enterprise Transformation Coaching. MMOC heeft deelgenomen aan de pilot voor het valideren van dit nieuwe profiel en heeft zelf 1 van de eerste 3 gecertificeerde Enterprise Coaches wereldwijd, in huis. Wij zijn er trots op, en realiseren ons ook dat het een nieuwe lens en perspectief is op Enterprise Coaching, een lens die nog niet bekend is. 

Het certificaat is niet een bewijs van deelname aan een kennisgedreven training, maar een bewijs van een jaar lang ontwikkelen van competenties, inclusief het door ontwikkelen van je eigen leiderschap. 

 

Meer weten?

Meer weten over het vakgebied van Enterprise Transformation Coaching? Hoe het zich verhoudt tot andere agile coaching certificaten en verander gebieden dan wel verandercompetenties? Of hoe kan ik leren kijken door deze nieuwe lens en werken aan duurzame transformaties?

       Contact met Sabina: sabina@mastermindsofchange.com

       Workshop/informatiebijeenkomst in november

 Foto: Pioneer Cohort ICAgile EC – Transf4mation: 17 cohearts uit USA, Europa en China

image.png

Trainers

Sabina Renshof en Gerard Hoogendijk zijn twee verandermanagers. Beiden hebben ze ruim 20 jaar werkervaring in Agile transformaties voor rijksoverheid en lokale overheden als de Belastingdienst, DNB, BZK, NVWA, ProRail, Philips, Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.

Sabina Renshof

Naast gepassioneerd agilista ben ik zangeres. Ik werk sinds 2009 met Agile, Scrum en andere raamwerken (SAFe). Van teamlevel, tot programma’s tot directies begeleidde en begeleid ik. Ik lardeer de training met vele voorbeelden uit mijn ervaring als coach, mentor, adviseur en leider in veranderingen.

Gerard Hoogendijk

Als Veranderaar in het publieke domein en Agile Coach help ik bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van publieke organisaties in het praktisch versterken van verandervermogen in de complexe en snel veranderende samenleving. Onder meer via toepassing van het raamwerk Scrum in de publieke financiën en bedrijfsvoering.

Weten hoe Masterminds of Change kan helpen bij jouw transformatie? 

Neem contact op met de Verandercoaches van Masterminds of Change.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl