Masterminds of Change

Opdrachtgevers

Rijksoverheidsorganisaties en regionale opdrachtgevers

Logius (BZK)

Enterprise Transformation Coach voor de agile transformatie. Agile Coach teamontwikkeling dienst Control.

Belastingdienst

Enterprise Transformatie Coach voor de scaled agile transformatie van het onderdeel Interactie. Coach, trainer en  adviseur voor management. 

NVWA

Enterprise Transformation Coach voor de agile transformatie.

Provincie Overijssel

Scrum Trainer interne Scrum Masters van het Shared Service Center ICT.

Veiligheidsregio Fryslân

Agile Coach voor directie, bedrijfsvoering en organisatie aan de hand van sturing met auditplan.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Scrum Product Owner afdelingen Personeel en Financiën en manager financieel beheer.

Waterschap Rivierenland

Scrum Trainer interne Scrum Masters afdelingen Organisatieontwikkeling en Financiën.

Waterschap Zuiderzeeland

Scrum Master opstellen financiële jaarrekening en  concern jaarverslag.

Gemeenten en lokale opdrachtgevers

Gemeente Amsterdam

Agile Coach opstellen roadmap Concern-P&C-cyclus dienst Middelen & Control.de Scrum Master opstellen tussenrapportages dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer.

Gemeente Rotterdam

Agile Coach interne Scrum Masters opstellen begroting, tussenrapportages en rekening. Agile Coach interne Scrum Masters bij teamontwikkeling Concern Financiën doorvoeren Agility Scan.

Deelgemeente Rotterdam Kralingen-Crooswijk

Scrum Master opstellen bezuinigingspakket, kaderbrief en begroting.

Gemeente Den Haag

Scrum Master opstellen beleidskader leges en tarieven dienst Publiekszaken.

Gemeente Utrecht

Scrum Master opstellen productbeschrijving begrotingsapplicatie dienst Concernfinanciën.

Gemeente Nijmegen

Scrum Master opstellen product backlog doorontwikkeling Meerjarenprognose Grondexploitaties.

Gemeente Groningen

Scrum Master opstellen procesbeschrijvingen vorming Shared Service Center.

Gemeente Hoogeveen

Scrum Master opstellen jaarverslag. Agile Coach interne Scrum Masters opstellen voorjaarsnota.

Gemeente Emmen

Scrum Master opstellen en implementeren uitvoeringsbeleid WMO en inkooptraject WMO. Scrum Trainer intern opleidingsprogramma voor Scrum Masters en Scrum Product Owners.

Gemeente Zaanstad

Scrum Trainer opleiden Scrum Masters afdelingen Personeelszaken en ICT.

Gemeente Zwolle

Scrum Master opstellen SISA verantwoording jaarrekening.

Gemeente Schiedam

Scrum Master opstellen kaderbegroting.

Gemeente Assen

Scrum Trainer opleiden interne organisatieadviseurs tot Scrum Master.

Gemeente Heerlen

Scrum Master opstellen afdelingsplan Financiën & Bedrijfsvoering.

Gemeente Woensdrecht

Scrum Master opstellen productbeschrijving jaarrekening en -verslag.

Gemeente Doetinchem

Scrum Master opstellen productbeschrijving prioriteiten-discussie gemeenteraad.

Gemeenten Tubbergen en Dinkelland

Agile Coach interne Scrum Masters opstellen P&C cyclus. Scrum Trainer opleiden interne Scrum Masters.

Gemeente Almelo

Scrum Master opstellen bestuursrapportage.

Gemeente Hengelo

Scrum Master opstellen financiële begroting. Agile Coach verbeterprogramma P&C en P&C instrumenten.

Gemeente Heerenveen

Scrum Trainer interne Scrum Masters en Scrum Product Owners.

Gemeente Winterswijk

Scrum Product Owner opstellen programmaverantwoording en programmabegroting.

Gemeente Wageningen

Scrum Master opstellen programmabegroting, najaarsnota en programmaverantwoording.

Gemeente Zutphen

Scrum Master opstellen financiële jaarrekening en jaarverslag. Scrum Trainer interne Scrum Masters en Scrum Product Owners.

Gemeente Winterswijk

Scrum Product Owner opstellen programmaverantwoording en programmabegroting.

Gemeente Haarlem

Gespreksbegeleiding en coaching B&W, directie en management in traject beleidsprioritering. Agile Coach traject Agile Leadership en Agile doorontwikkeling programma Bedrijfsvoering. Scrum Master opstellen ‘hard close financiële administratie’ en tussenrapportages.

Gemeente Leiden

Scrum Master opstellen aanvullend bezuinigingspakket en verwerking in begroting. Scrum Master opstellen beleidskader plankosten.

Vragen over Masterminds of Change?

Neem contact op met de Verandercoaches.

Contact Sabina

+31 6 25 15 87 16
Sabina@mastermindsofchange.com
Baronielaan 193
4835 JK Breda
The Netherlands

Contact Gerard

+31 6 15 07 87 78
Gerard@mastermindsofchange.com
Harnjesweg 38
6707 EV Wageningen
The Netherlands

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Masterminds of Change, Bureau BD & Bureau Konsilo. Concept en uitvoering: www.rjvanoosten.nl